Jan Dircksz van Brouchoven (1513-1588), rentmeester van Rijnland

Als we de archieven mogen geloven kennen de Van Broekhovens een roemrucht verleden. In de boeken komen ook Broec(k)hove(n), Brouc(k)ho(o)ven en nog meer varianten in wisselende samenstelling voor. Deskundigen menen dat de naam stamt van het gehucht Broekhoven nabij Tilburg. Naast een omvangrijke Tilburgse tak, die vermoedelijk teruggaat tot de 12e eeuw is er ook een tak uit Den Bosch en een Leidse tak. Maar waar komen mijn eigen voorvaderen eigenlijk vandaan? Verhaal van een zoektocht door de eeuwen heen.

Mijn onderzoeksbevindingen verwerk ik regelmatig in artikelen met een tussenstand.

2012 In die voetpad van die Arent4.pdf

2013 Afkomst van de Leidse tak van de familie Van Brouchoven10.pdf

2013 De oorsprong van de gouden drielingsbalken3.pdf

2013 Broechoven waar leg dat dan.pdf

2013 Brouckhoven, hoe oud is dat wapen eigenlijk2.pdf

2013 Drymael dry gouden geerden in eenen swertten grondt3.pdf

2013 Vermoedelijke stamlijn Leidse tak Brouchoven2.pdf

2013 Vermoedelijke stamlijn HL van Broekhoven deel 1+2b.pdf

2014 De zoektocht naar Pieter van Son2.pdf

2014 Amsterdam Cold Case.pdf

2014 De verloren zonen Van Brouchoven4.pdf

2014 De Broechovens en het Huis Cupenborch3.pdf

2014 De puzzel rond Posteel en Valant2.pdf

2014 Van Oude Jongens en krenten uit de pap.pdf

2014 Jan Bac Berthout van Tilburg en Godefridus.pdf

2014 Stammen de Backs van de Berthouts.pdf

2014 BAC BEC BUC.pdf

2015 Vermoedelijke stamlijn BAC-7.pdf

2015 The origins of BAC 1.pdf

2015 The origins of BAC 2.pdf

2015 Wie is Alard Rapa.pdf

2015 The origins of BAC 3.pdf

2015 The origins of BAC 4.pdf

2015 Vermoedelijke stamlijn TILBURG-HEUSDEN-BAC.pdf

2015 Bij den Dreyboem in den weg naar Loen.pdf

2016 Stamlijn VAN BROECHOVEN BREDA en LEIDEN.pdf

2016 Vermoedelijke stamlijn TETRODE-ZWIETEN-ZIJL.pdf

2016 Stamlijn TEYLINGEN-BOSCHUYSEN-EGMOND.pdf

2016 De Broechovens uit Breda.pdf

Bronmateriaal:

1918, G.B.C. van der Feen, Noord-Nederlandse Boekerijen in 16e eeuw1.jpg

1918, G.B.C. van der Feen, Noord-Nederlandse Boekerijen in 16e eeuw2.jpg

1930, S.J. Fockema Andreae, p.74 e.v., Leids Jaarboekje 1930

1935, CBG, KNGGW-Plaatsingslijst-familiearchief-Bac-nr_-FA-8.pdf

1939, CBG, Jacob van Broechoven Utrecht Bevindingen Wijnaendts van Resandt.jpg

1935 Nederlandsche Leeuw 1935.pdf

1936 Nederlandsche Leeuw 1936.pdf

1996 Nederlandsche Leeuw 1996.pdf

1945 Bedankbrief Prins Bernhard Verzet J_ van Broekhoven.jpg

1969 Artikel Broekhoven Kreidler Raceframes Motor 17 okt 1969.pdf

2013 Dirck van Brouchoven CV 25 mei 2013-2.pdf

2013 Bronnenlijst Van Brouchoven 15 juli 2013.pdf

Kaarten

Kaart meierij Den Bosch Tirion 1739.jpg

Brabantia Frederick de Wit 1680.jpg

Wapentekeningen 

Zegel Dirck van Brouckhoven Schout van Lisse 1536.jpg

Wapenboek Willem Jacobsz 1565.JPG

Hoogheemraadschap Rijnland Wapenboek(rentmeesters).JPG

Foy van Brouchoven Gouda Grote Kerk Glas 4.JPG

Jacob van Brouchoven Leiden Liber Amicorum ca 1600.JPG

Broekhoven Jacob Utrecht Wapenkaart Cornelis Kribber 1745.JPG

Wapen Pieter van Son (1590-1654) geb_ Breda.JPG

Van Zon Reinier Heemskerck 1790.JPG

CBG Wapens Broec(k)hoven, Brouc(k)hoven, Van Zon.pdf

Heeft u zelf informatie over de familie van Brouchoven, aarzel dan niet om even contact op te nemen en schrijf een bericht in het gastenboek.

Mvgr, Hans van Broekhoven